Kod ośrodka:

Login:

Hasło:
Nie pamiętam hasła - kliknij tu


Jeśli jesteś nowym użytkownikiem

Mapa Polski z ośrodkami kardiologii prenatalnej
wg Ogólnopolskiego Rejestru Problemów Kardiologicznych Płodu
www.orpkp.pl (aktualizacja na dzień 1.06.2020)

Ośrodki referencyjne ( barwa czerwona): Ośrodki pozostałe (barwa niebieska)

Uwaga !!!!! Ze względu na COVID-19 w 2020 Patronat Honorowy na Rejestrem www.orpkp.
objął Prof. Maciej Banach – DYREKTOR ICZMP w Łodzi

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej
Prof. M. Respondek-Liberska Prof. K. Preis Dr hab. n. med. M. Słodki
Opracowanie: dr n. med. P. KordjalikPoparcie wniosku w sprawie uznania Certyfikatów Podstawowego Badania Serca Płodu - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Poparcie wniosku w sprawie uznania Certyfikatów Podstawowego Badania Serca Płodu - Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski

2005-05-28
 KONFERENCJA SZKOLENIOWA 10.06.2005 (piątek)

Program Ministerstwa Zdrowia
Opracowanie i wdrożenie prenatalnej diagnostyki kardiologicznej
„Polkard-Prenatal”
KONFERENCJA SZKOLENIOWA
10.06.2005 (piątek)
ŁÓDŹ/ICZMP
Miejsce obrad: Hotel „Ambasador”uczestnicy Konferencji Szkoleniowej Programu Ministerstwa Zdrowia Polkard-Prenatal, Łódź, 10 czerwca 2005
reprezentujący następujące ośrodki: Łódź, Warszawa, Katowice, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz, Toruń, Bydgoszcz 
(kardiolodzy dziecięcy, położnicy, neonatolodzy, radiology, studenci)
10.00 – 10.25
Stan kardiologii noworodkowej w Polsce – Prof. W. Kawalec,  Konsultant Krajowy ds. Kardiologii Dziecięcej  CZD Warszawa

10.25 – 10.50
Niewydolność krążenia u płodu – Doc. J. Dangel, Poradnia Kardiologii Prenatalnej, Klinika Położniczo-Ginekologiczna Akademii Medycznej, Warszawa

10.50 – 11.10
Ocena śródpiersia górnego w prenatalnym badaniu echokardiograficznym – Prof. M. Respondek-Liberska, ICZMP & UM  Łódź

11.10 – 11.30
Wady odejścia wielkich naczyń u płodu – Dr K. Janiak, ICZMP & UM  Łódź

11.30 – 11.45
Omówienie bazy danych Polkard-Prenatal – Dr Z. Tobota, CZD, Warszawa

11.45 – 12.10
Przerwa na kawę

12.10 – 12.20
Skala Huhty u płodów z wadami serca – A. Roczek, UM Łódź

12.20 – 12.30
Opis przypadku: Stenoza zastawki aortalnej i zastawki płucnej u płodu –  Dr B. Mroziński, Prof. A. Siwińska, AM Poznań

12.30 – 12.40
Opis przypadku: Jednoczesne zamknięcie przewodu tętniczego i restrykcja otworu owalnego u płodu – Dr K. Janiak, ICZMP & UM  Łódź

12.40 – 12.50
Opis przypadku: Zespół Wolfa – Hirschhorna współistniejący z wadą serca – Dr S. Foryś, ICZMP Łódź

12.50 – 13.00
Opis przypadku: Wspólny pień tętniczy u płodu – Dr Węgrzynowski, Klinika Gin-Poł PAM Szczecin

13.00 – 13.10
Opis przypadku: Nietypowe zaburzenia rytmu u płodu – Doc. J. Dangel, Warszawa

13.10 – 13.20
Opis przypadku: Diagnostyka i terapia częstoskurczu u płodu – Dr Błaż, Dr Szajner, Dr Śliwa, Woejwódzki Szpital Zespolony, Oddział Gin-Poł & Oddział Intensywnej Opieki Neonatologicznej  Rzeszów

13.20 – 13.30
Opis przypadku: Problemy diagnostyczne w przypadku zroślaków – Dr A. Grzyb, Klinika Gin-Poł UJ  Kraków

13.30 – 13.40
Opis przypadku: Postępowanie w ciąży bliźniaczej powikłanej wadą serca u jednego z płodów – Dr A. Włoch, Śląska Akademia Medyczna, Katowice

13.40 – 13.50
Opis 3 przypadków: Tetralogia Fallota z brakiem zastawki płucnej – K. Krawczyk, UM  Łódź

13.50 –14.00
Opis przypadku – nieprawidłowy obraz USG i ECHO płodu w 1 trymestrze Dr P. Kaczmarek, ICZMP Łódź

14.00 – 14.20
Omówienie innych przypadków

14.30
Lunch


 « powrót | ^ do góry

© 2003 - 2020 Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych u płodów
projekt i realizacja Magnum 2