Kod ośrodka:

Login:

Hasło:
Nie pamiętam hasła - kliknij tu


Jeśli jesteś nowym użytkownikiem

Mapa Polski z ośrodkami kardiologii prenatalnej
wg Ogólnopolskiego Rejestru Problemów Kardiologicznych Płodu
www.orpkp.pl (aktualizacja na dzień 1.06.2020)

Ośrodki referencyjne ( barwa czerwona): Ośrodki pozostałe (barwa niebieska)

Uwaga !!!!! Ze względu na COVID-19 w 2020 Patronat Honorowy na Rejestrem www.orpkp.
objął Prof. Maciej Banach – DYREKTOR ICZMP w Łodzi

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej
Prof. M. Respondek-Liberska Prof. K. Preis Dr hab. n. med. M. Słodki
Opracowanie: dr n. med. P. KordjalikPoparcie wniosku w sprawie uznania Certyfikatów Podstawowego Badania Serca Płodu - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Poparcie wniosku w sprawie uznania Certyfikatów Podstawowego Badania Serca Płodu - Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski

2012-01-09
 Nowy podział wad serca płodu na 4 grupy

Począwszy od roku 2012 przyjmujemy dla naszych celów organizacyjnych podział wad serca płodu na 4 grupy, zamiast dotychczasowego podziału na 3 grupy. 

Aktualny podział wad wg "Atlasu Wad Serca Płodu M. Respondek-Liberska, Adi Art 2011, Łódź jest nastepujący:
Z punktu widzenia kardiologii prenatalnej:

Grupa A. Wady "łagodne" tzn. nie stanowiące zagrożenia życia płodu, noworodka, nie wymagające interwencji kardiologicznej i kardiochirurgicznej w okresie prenatalnym i noworodkowym. W czasie porodu potrzebna jest asysta położnej, położnika i neonatologa. U noworodka po porodzie nie przewiduje sie interwencji kardiologiczno-kardiochirurgicznej. Niektóre anomalie przebiegają w sposób niemy klinicznie i mogą nie mieć znaczenia dla noworodka i niemowlaka, np. izolowana przetrwała żyła główna górna, prawostronny łuk aorty, przejściowa dextropozycja serca płodu, dysproporcja w obrazie 4 jam serca bez wady strukturalnej wymagającej leczenia kardiochirurgicznego. Do wad "łagodnych" zaliczamy także ASD primum oraz AVC ponieważ nie wymagają one operacji w okresie noworodkowym. Podobnie częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych.

Grupa B. Wady ciężkie tzn. bez podjęcia leczenia wady te stanowią zagrożenie życia noworodka ale medycyna dysponuje ustalonymi procedurami, które wcześnie wdrożone mogą pomóc w okresie adaptacyjnym po porodzie. Po diagnostyce prenatalnej przewidujemy krążenie przewodozależne u noworodka i konieczność podawania prostinu, przed planowanym zabiegiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym. W czasie porodu (optymalnie o czasie, optymalnie siłami natury) asysta położnej, położnika, neonatologa. U noworodka założenie drogi dożylnej i podawanie prostinu a nastepnie planowa konsultacja kardiologa, planowe przeniesienie do kliniki kardiologicznej w ciągu kilku dni po porodzie. Zaplanowanie operacji kardiochirurgicznej w trybie planowym (HLHS z szerokim FO, TGA z szerokim FO, atrezja zastawki trójdzielnej, złożone wady serca z pojedynczą komorą, wspólny pień tętniczy, transpozycja dużych naczyń z szerokim FO, różne formy izomeryzmu, dextrocardie, situs inversus etc.)

Grupa C. Wady krytyczne tzn. stanowiące zagrożenie życia płodu lub noworodka, w których przewidujemy konieczność pilnej interwencji albo przed porodem albo bezpośrednio po porodzie. W tych przypadkach zarówno termin porodu jak i sposób porodu (data i godzina porodu) muszą być uzgodnione pomiędzy zespołem położników, neonatologów, kardiologów dziecięcych a pracownią cewnikowań, której zespół oczekuje na chorego noworodka. Są to wady najczęściej także przewodozależne (podobnie jak w grupie B) ale do działań pilnych. Do tej grupy wad należą: krytyczna stenoza aortalna, krytyczna stenoza płucna, HLHS z restrykcyjnym otworem owalnym. TGA z restrykcyjnym otworem owalnym. Do tej grupy wad należą także ektopie serca z prawidłową budową serca. W tych przypadkach należy zabezpieczyć bezpośredni transport noworodka z sali porodowej na salę kardiochirurgiczną.

Grupa D. Wady najcięższe w których aktualnie przewidujemy zgon płodu lub noworodka: np. kardiomiopatia gąbczasta z wadą serca i blokiem całkowitym, gigantyczny lewy przedsionek w przebiegu krytycznej stenozy aortalnej, hipoplazja lewego serca z zarośniętym otworem owalnym, tętniak lewej komory serca z niewydolnością krażenia, zespół Ebsteina z hipoplazją płuc płodu, wspólne serce u zroślaków etc.
Dla płodu i noworodka przewidujemy postępowanie konserwatywne, z udziałem lekarzy hospicjum pediatrycznego, optymalnie poród w ośrodku referencyjnym


Dodatkowa uwaga:
Zastosowanie tego podziału wad serca w spsób prawidłowy jest możliwy przez doświadczonych lekarzy pracujących w ośrodkach kardiologii prenatalnej typu C i B.

Dla wszystkich innych kolegów przed wprowadzeniem informacji do bazy danych proponujemy dodatkową konsultację w naszych ośrodkach.« powrót | ^ do góry

© 2003 - 2020 Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych u płodów
projekt i realizacja Magnum 2