Kod ośrodka:

Login:

Hasło:
Nie pamiętam hasła - kliknij tu


Jeśli jesteś nowym użytkownikiem

Publikacje

Michał Krekora, Mariusz Grzesiak, Maciej Słodki, Ewa Gulczyńska, Iwona Maroszyńska, Maria Respondek-Liberska
PRENATAL 3RD TRIMESTER EXPECTATION OF FETAL OR NEONATAL DEMISE AND PERINATAL TEAM APPROACH


Prenatal Cardiology Newsletter


Prenatal Cardiology


Marzena Dębska, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Adam Koleśnik, Piotr Kretowicz, Beata Rebizant, Jacek Witwicki, Romuald Dębski
Interwencyjne zabiegi kardiologiczne u płodów – czy jesteśmy do nich przygotowani?


Dangel Joanna, Dębska Marzena, Koleśnik Adam, Dąbrowski Marek, Kretowicz Piotr, Dębski Romuald, Brudkowska Anna
Pierwsza w Polsce skuteczna przezskórna plastyka balonowa zastawki aortalnej u płodu


Maciej Słodki
Opracowanie modelu opieki prenatalnej nad ciężarną z wrodzoną wadą serca u płodu na podstawie nowego prenatalnego podziału wad serca. Rozprawa habilitacyjna. UM Łódź 2012, PWSZ Płock


Joanna Kuran, Paweł Własienko, Joanna Dangel
Guzy serca u płodów


W. ROZMUS-WARCHOLINSKA, A. WLOCH, G. ACHARYA, W. CNOTA, B. CZUBA, K. SODOWSKI, V. SKRZYPULEC
Reference values for variables of fetal cardiocirculatory dynamics at 11–14 weeks of gestation


M. Słodki, J. Dangel and M. Respondek-Liberska
The National Registry of Fetal Cardiac Pathology in Poland (www.orpkp.pl) is the core of a novel national system to assess the competence of ultrasonographers in fetal echocardiography


Maciej Słodki, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Zdzislaw Tobota, Neil S. Seligman, Stuart Weiner, Maria Respondek-Liberska
The Polish National Registry for Fetal Cardiac Pathology: organization, diagnoses, management, educational aspects and telemedicine endeavors.


Maciej Słodki, Tomasz Moszura, Katarzyna Janiak, Andrzej Sysa, Neil S. Seligman, Stuart Weiner, Maria Respondek-Liberska
The three-vessel view in the fetal mediastinum in the diagnosis of interrupted aortic arch


Maciej Słodki, Sebastian Foryś, Maria Respondek-Liberska
Wczesne skriningowe badanie serca płodu - opis dwóch przypadków


Maciej Słodki, Maria Respondek-Liberska
Propozycja protokołu skriningowego badania serca płodu w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia Kardio-Prenatal 2008  


Hamela-Olkowska Anita, Szymkiewicz-Dangel Joanna, Własienko Paweł, Majewska Urszula, Bokiniec Renata
Kardiomiopatia przerostowa prawej komory u płodu – czy przewlekła doustna tokoliza fenoterolem może być jej przyczyną?  


Maciej Słodki, Katarzyna Janiak, Sebastian Foryś, Maria Respondek-Liberska
Przerwany łuk aorty u płodu – opis przypadku


Maciej Slodki, MD, PhD, Jack Rychik, MD, PhD, Tomasz Moszura, MD, PhD, Katarzyna Janiak, MD, PhD, Maria Respondek-Liberska, MD, PhD
Measurement of the Great Vessels in the Mediastinum Could Help Distinguish True From False-Positive Coarctation of the Aorta in the Third Trimester

Komentarz do artykułu:
Giuseppe Rizzo, MD Domenico Arduini, MD
Use of 4-Dimensional Sonography in the Measurement of Fetal Great Vessels in Mediastinum to Distinguish True- From False-Positive Coarctation of the Aorta  


Słodki Maciej, Janiak Katarzyna, Szaflik Krzysztof, Respondek-Liberska Maria
Wysięk w opłucnej leczony i monitorowany prenatalnie badaniami echokardiograficznymi  


Słodki Maciej, Janiak Katarzyna, Szaflik Krzysztof, Wilczyński Jan, Oszukowski Przemysław, Chilarski Andrzej, Respondek-Liberska Maria
Badanie echokardiograficzne u płodów z torbielą jajnika  


Słodki Maciej, Janiak Katarzyna, Szaflik Krzysztof, Respondek-Liberska Maria
Badanie echokardiograficzne płodu przed i po zabiegu aspiracji torbieli jajnika  


Słodki Maciej, Respondek-Liberska Maria
Zmienność markerów ultrasonagraficznych między I a II trymestrem ciąży w zespole Downa  


Paweł Sadłecki, Michał Krekora, Grzegorz Krasomski, Małgorzata Walentowicz-Sadłecka, Marek Grabiec, Jacek Moll, Maria Respondek-Liberska
Prenatally Evolving Ectopia Cordis with Successful Surgical Treatment  


Hamela-Olkowska Anita, Szymkiewicz-Dangel Joanna
Ilościowa ocena funkcji prawej i lewej komory metodą Dopplera pulsacyjnego z użyciem wskaźnika sprawności mięśnia serca u zdrowych płodów między 18 a 40 tygodniem ciąży  


Własienko Paweł, Hamela-Olkowska Anita, Jalinik Katarzyna, Dangel Joanna
Możliwość oceny płodowego układu krążenia pomiędzy 11,0 a 13,6 tygodniem ciąży w referencyjnym ośrodku kardiologii perinatalnej  


Hamela-Olkowska Anita, Dangel Joanna
Ocena czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego metoda Dopplera pulsacyjnego u zdrowych płodów  


Hamela-Olkowska Anita, Więch Katarzyna, Jalinik Katarzyna, Zaryjewski Dariusz, Kornatowski Leszek, Dangel Joanna
Ocena rytmu serca zarodka i płoodu między 6+0 a 11+6 tygodniem ciąży  


Hamela-Olkowska Anita, Dangel Joanna, Miszczak-Knecht Maria
Pomyślne zakończenie ciąży u płodu ze skrajnie wolną czynnością komór (34/min.) w przebiegu izolowanego całkowitego bloku przedsionkowokomorowego - opis przypadku  


Hamela-Olkowska Anita, Szymkiewicz-Dangel Joanna
Tachyarytmie u płodów – aktualny stan wiedzy  


Hamela-Olkowska Anita, Szymkiewicz-Dangel Joanna, Romejko-Wolniewicz Ewa, Teliga-Czajkowska Justyna, Czajkowski Krzysztof
Zapisy kardiotokograficzne u płodów z zaburzeniami rytmu serca – analiza przypadków  


Maria Respondek-Liberska, Katarzyna Janiak
Protokół badania kardiologicznego u płodu w ośrodku referencyjnym

Wskazaniem do badania echokardiograficznego płodu wykonywanego w ośrodkach referencyjnych jest anomalia stwierdzona w przesiewowym badaniu serca płodu. W kardiologicznej diagnostyce prenatalnej należy odróżnić te dwa rodzaje badań. Badanie przesiewowe serca płodu ma na celu odróżnienie normy od patologii. W badaniu echokardiograficznym należy ustalić rodzaj nieprawidłowości, stopień zaburzenia funkcji serca, sformułować diagnozę, zaplanować dalsze postępowanie oraz przeprowadzić konsultację z informacją o rokowaniu. Końcowym etapem pracy w ośrodku referencyjnym w przypadku płodu ze zdiagnozowaną np. wadą serca jest wprowadzenie danych dotyczących tej anomalii do ogólnopolskiego rejestru problemów kardiologicznych u płodu.


Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk, Katarzyna Janiak, Piotr Jarosik, Jacek Jan Moll, Justyna Zamojska and Maria Respondek-Liberska
Prenatal diagnosis and follow-up of 23 cases of cardiac tumors  


prof. Maria Respondek-Liberska
Głos w dyskusji o certyfikatach umiejętności  


Jacek Śliwa, Maria Respondek-Liberska, Iwona Maroszyńska, Grzegorz Krasomski
Zespół Ebsteina z kardiomegalią płodu leczyć czy obserwować? - opis przypadku  


Sebastian Foryś, Maciej Słodki, Tomasz Moszura, Maria Respondek-Liberska
Koarktacja aorty rozpoznana prenatalnie - opis przypadku  


Joanna Szymkiewicz – Dangel
Ultrasonografia praktyczna Prenatalna ocena układu krążenia – jak przeprowadzić prawidłowo badanie echokardiograficzne płodu?

Wstęp
Ocena układu krążenia płodu nadal stanowi najtrudniejszą część badania ultrasonograficznego (USG) wykonywanego u kobiety ciężarnej. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) rekomenduje 3-krotne wykonanie USG w prawidłowo przebiegającej ciąży: między 11.+0 a 13.+6 tygodniem, około 20. (18.–22.) oraz 30. tygodnia ciąży.1 Zgodnie z tymi zaleceniami układ krążenia powinien być oceniany od II trymestru ciąży w zakresie budowy (położenie, wielkość i obraz 4 jam serca) oraz podstawowej funkcji (częstość rytmu serca i kurczliwość ścian). Pozornie wydaje się to proste, jednak z wieloletniego doświadczenia wynika, że prenatalna diagnostyka układu krążenia jest niewystarczająca i ciągle poszukuje się nowych, lepszych metod badań przesiewowych, aby ją poprawić. 


Joanna Szymkiewicz – Dangel
3D/4D Echocardiography—STIC


Joanna Dangel
Diagnostyka prenatalna – mity i rzeczywistość

Streszczenie
Wokół diagnostyki prenatalnej narosło wiele mitów. Osoby, które nie wiedzą, na czym ona naprawdę polega, ex catedra wypowiadają się o jej słuszności lub o jej bezsensowności. Na pewno temat ten niesie z sobą wiele emocji i często one przesłaniają merytoryczną dyskusję.  


Joanna Dangel, Anita Hamela-Olkowska
Functional pulmonary atresia – a sign of severe right ventricular failure


Maria Respondek-Liberska
Rola prenatalnego badania kardiologicznego w opiece perinatalnej

Streszczenie
Na podstawie 15-letniej pracy w Zakładzie Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (15 716 badań kardiologicznych u 10 885 płodów, w tym u 855 płodów z wadami serca oraz 2570 płodów z wadami pozasercowymi) omówiono rolę prenatalnego badania serca płodu. Omówiono zasady wykrywania wad serca w badaniach USG przesiewowych oraz zasady diagnozowania wad serca płodu w ośrodkach referencyjnych. Zwrócono uwagę na rolę i znaczenie konsultacji kardiologicznej dla ciężarnej z wadą serca płodu i różne opcje postępowania w zależności od stwierdzonego problemu, czasu trwania ciąży, stanu hemodynamicznego nienarodzonego pacjenta, z uwzględnieniem konsultacji pisemnej jak i ustnej.  


Maria Respondek-Liberska, Alicja Żarkowska, Przemysław Oszukowski, Grzegorz Krasomski, Jan Wilczyński, Ewa Gulczyńska,  Andrzej Sysa, Henryk Tchórzewski
Zasady postępowania w bloku całkowitym serca płodu opracowane przez zespół specjalistów Instytutu Centrum Zdrowia Matki w Łodzi (rok 2007)


Maria Respondek-Liberska, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Zdzisław Tobota, Maciej Słodki
Założenia i wstępne wnioski Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych Płodów (www.orpkp.pl)

Streszczenie
Problemy kardiologiczne u płodu stanowią od ponad 20 lat istotny problem współczesnej perinatologii. Wady wrodzone serca są u człowieka najczęstszymi wadami wrodzonymi. Inna jest charakterystyka wad w okresie życia płodowego i noworodkowego. Współistnienie wad serca z innymi anomaliami ma decydujący wpływ na losy ciąży. Prenatalna diagnostyka kardiologiczna ma istotny wpływ na wyniki leczenia kardiochirurgicznego noworodków.


Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska, Jan Wilczyński, Andrzej Sysa
Częstoskurcz u płodu – diagnoza, terapia prenatalna za pomocą beta-blokera (postnatalny zespół Wolfa-Parkinsona-White’a) – opis przypadku

Streszczenie
W pracy przedstawiono przypadek skutecznej farmakoterapii w okresie prenatalnym częstoskurczu nadkomorowego rozpoznanego w 28. tygodniu ciąży u płodu z prawidłową budową serca, bez cech obrzęku nieimmunologicznego. Płód zakwalifikowano do leczenia antyarytmicznego digoksyną drogą przezłożyskową. Pomimo osiągnięcia stężenia terapeutycznego leku w surowicy ciężarnej, w ciągu 10 dni nie uzyskano normalizacji częstości akcji serca. Zmieniono lek na Sotalol i w 14. dobie farmakoterapii, zarejestrowano stały prawidłowy rytm zatokowy utrzymujący się do porodu w 40. tygodniu ciąży. U noworodka nastąpił nawrót częstoskurczu, w EKG stwierdzono zespół preekscytacji WPW. Rytm serca unormował się pod wpływem złożonej farmakoterapii. W badaniu USG przezciemiączkowym, w 3. miesiącu życia, uwidoczniono prawidłowy obraz struktur ośrodkowego układu nerwowego. Aktualnie dziewczynka 5-letnia, z rozwojem psycho-ruchowym adekwatnym do wieku, bez leczenia, pozostaje pod opieką ośrodka pediatrycznego w miejscu zamieszkania. Słowa kluczowe: echokardiografia płodowa, częstoskurcz nadkomorowy, farmakoterapia.  


Aleksandra Wieczorek, Alicja Żarkowska, Beata Radzymiśka-Chruściel, Piotr Kaczmarek, Przemysław Oszukowski, Ewa Gulczyńska, Iwona Maroszyńska, Tomasz Moszura, Andrzej Sysa, Maria Respondek-Liberksa
Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym dla kardiologii prenatalnej  


Maria Respondek-Liberska
Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Katedra Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ultrason. Gin.Poł. 2006; tom 2: 137-141

Echogeniczna krew w sercu płodu oraz poszerzenie naczyń wieńcowych jako alarmujące wskaźniki niewydolności krążenia płodu – opis przypadku

Streszczenie
U płodu z prawidłowym kariotypem i uropatią miernego stopnia w 35. t.c. w położniczym badaniu USG wykryto kardiomegalię. W badaniu echokardiograficznym potwierdzono obecność kardiomegali zarówno względnej HA/CA 0,59, jak i bezwzględnej AP 46 mm, przy prawidłowej budowie serca, ale ze zmianami czynnościowymi (holosystoliczna niedomykalność zastawki trójdzielnej, hiperkinetyczny przepływ przez zastawkę aortalną 1,5 m/sec, prawidłowym przepływie w przewodzie żylnym – ductus venosus oraz zarejestrowano objaw echogenicznej krwi.
Prawie 4 tygodnie później stwierdzono w pełni rozwinięte wszystkie objawy niewydolności krążenia u płodu, w tym poszerzenie tętnic wieńcowych. Bezpośrednio po II badaniu wykonano cięcie cesarskie rodząc noworodka o masie ciała 3600 g, z punktacją Apgar 4/1/1/, który zmarł po porodzie. Przedstawiony przypadek ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie rejestracji w badaniu sonograficznym echogennej krwi w jamach serca płodu oraz poszerzonych naczyń wieńcowych, co powinno zaalarmować położnika (już po pierwszym badaniu echo) o stanie zagrażającym życiu płodu i noworodka.  


Alicja Żarkowska, Sebastian Foryś, Katarzyba Janiak, Maria Respondek-Liberska
Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Ultrason. Gin.Poł. 2006; tom 2: 146-148

Diagnostyka i monitorowanie poszerzenia NT u płodu z prawidłowym kariotypem – prezentacja przypadku
Streszczenie
Prezentujemy przypadek płodu z poszerzeniem NT w I trymestrze, z prawidłowym kariotypem, z narastającym obustronnym hydrothoraxem w II połowie ciąży oraz zmianami czynnościowymi w układzie krążenia. U 29-letniej ciężarnej (CI PI) wykonano pierwsze badanie USG położnicze w 12. tygodniu ciąży, w którym stwierdzono poszerzenie NT do 6 mm. Z tego powodu wykonano amniopunkcję – wynik: 46 XY. Ciężarna w 20. tygodniu ciąży została skierowana do Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych, gdzie w badaniu ultrasonograficznym i echokardiograficznym jako odchylenie od normy stwierdzono poszerzenie fałdu karowego (7 mm) oraz niedomykalność zastawki trójdzielnej. W kolejnym badaniu w 27. tygodniu ciąży u płodu stwierdzono wysięk w obu jamach opłucnowych, zwiększoną echogeniczność jelit oraz zmiany czynnościowe w układzie krążenia, pod postacią niedomykalności zastawki trójdzielnej i hipertrofii mięśnia sercowego. Ze względu na podejrzenie infekcji wewnątrzmacicznej wdrożono u ciężarnej antybiotykoterapię. W kontrolnych badaniach USG + ECHO obserwowano stopniowe ustępowanie zmian w obrębie klatki piersiowej i układu krążenia u płodu. Noworodek urodził się w stanie ogólnym dobrym w 39. tygodniu ciąży, Apgar 9, bez zmian w układzie krążenia, w 8. dobie życia wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym. Wnioski. 1) Poszerzenie NT w I trymestrze ciąży nie musi oznaczać anomalii genetycznej, ale jest wskazaniem do pogłębionej diagnostyki ultrasonograficzno – echokardiograficznej w kolejnych tygodniach ciąży. 2) Anomalie stwierdzane w badaniu USG + ECHO, takie jak: poszerzenie NT, wysięk w opłucnej, wzmożona echogeniczność jelit, niedomykalność zastawki trójdzielnej, hipertrofia mięśnia sercowego u płodu z prawidłowym kariotypem, w opisywanym przypadku składały się na obraz infekcji wewnątrzmacicznej płodu, a noworodek został wypisany do domu jako zdrowy.


« powrót | ^ do góry

© 2003 - 2024 Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych u płodów
projekt i realizacja Magnum 2