Kod ośrodka:

Login:

Hasło:
Nie pamiętam hasła - kliknij tu


Jeśli jesteś nowym użytkownikiem


Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej


5 stycznia, w Łodzi odbyło się zebranie członków założycieli Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej, na którym przyjęto statut Towarzystwa oraz wybrano pierwsze władze na okres 3 letniej kadencji oraz złożono stosowne dokumenty w biurze prawnym.

Towarzystwo nasze od stycznia 2018 roku obejmuje nadzór merytoryczny nad Ogólnopolskim Rejestrem Problemów Kardiologicznych Płodów www.orpkp.pl.

Rejestr ten założony w 2004 roku był przedmiotem wielu analiz i publikacji, ale zarówno wyniki tych analiz jak i zaproponowany przez łódzki ośrodek kardiologii prenatalnej, współczesny podział wad serca, nie został zaakceptowany przez polskich kardiologów dziecięcych.

Dlatego od 2018 r. postanawiamy iż nadal będziemy pracować i prowadzić edukację wg przyjętych przez nas zasad w ramach Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej. Natomiast Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (założyciel sekcji prof. M. Respondek-Liberska, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii w latach 2012 - 2016, aktualna przewodnicząca Sekcji dr hab. A. Włoch), będzie rozwijała z pewnością dalej polską kardiologię prenatalną wg własnych zasad.

Ramy i forum Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej są otwarte dla każdego kto zaakceptuje nasz statut, zgłosi do nas akces potwierdzony wypełnioną ankietą i wpłatą członkowską w danym roku kalendarzowym.

Ankieta dla nowych członków oraz ankieta akredytacyjna dla Państwa gabinetów znajdują się w odpowiednich zakładkach.

Zapraszamy do współpracy, integracji naszego środowiska, zachęcamy zwłaszcza położników zainteresowanych kardiologią prenatalną do dalszego kształcenia i rozwijania zawodowego.
Będziemy Państwu pomagali, aby w przyszłości w każdym oddziale położniczym działał profesjonalny echokardiografista prenatalny pomagający kolegom położnikom w bezpiecznym prowadzeniu ciąż i porodów.

Państwa działalność zapisana i udokumentowana w postaci Państwa rekordów w orpkp.pl będzie Waszym głównym świadectwem nabytych umiejętności w wykonywaniu badań i ich interpretacji.

Prof. M. Respondek-Liberska
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej
2018-01-18

« archiwum


« powrót | ^ do góry

© 2003 - 2018 Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych u płodów
projekt i realizacja Magnum 2